Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Gương sáng cựu sinh viên - TS.BS Bùi Văn Giang

02/11/2017 TS.BS Bùi Văn Giang

TS.BS Bùi Văn Giang -Phó Trưởng bộ môn chẩn đoán hình ảnh- Trường Đại học Y Hà Nội. Người được mệnh danh "Bàn tày vàng" cho thực hiện các kỹ thuật giảm đau. Ông là cá nhân điển hình tiên tiến ngành y tế của thủ đô, và là một trong những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch trong chẩn đoán và điều trị thông động mạch cảnh xoang hang.