Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN 

 

1. Mục tiêu hoạt động

 

- Ban liên lạc CSV được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa CSV và Trường Đại học Y Hà nội.

- Hỗ trợ cho các hoạt động của Nhà trường  thông qua việc giúp đỡ và tạo điều kiện cho SV của Trường tìm được các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Làm cầu nối cho cựu sinh viên góp phần vào việc nâng cao chất lượng cho chương trình đào tạo của Nhà trường , phát triển Nhà trường ngày càng vững mạnh và hoàn thiện.

 

2. Nội dung hoạt động

 

- Tổ chức các đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường. Cụ thể gồm:

+  Lấy ý kiến phản hồi từ phía các CSV về mức độ hài lòng đối với chương trình đào tạo của Trường.

+  Lấy ý kiến phản hồi từ phía các Nhà tuyển dụng (NTD) về sản phẩm đào tạo của  Trường.

- Xây dựng một hệ thống quản lý các dữ liệu thống kê có liên quan đến CSV chẳng hạn như số liệu thống kê tỷ lệ tốt nghiệp và tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp v.v..

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động nhằm tạo điều kiện tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa các CSV với Trường, giữa CSV với các sinh viên đang học tập tại Trường với NTD. Cụ thể gồm:

+  Tổ chức định kỳ các hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc gặp mặt, trao đổi và giao lưu giữa các sinh viên đang học tập tại Trường với các CSV và NTD về chuyên môn, ngành nghề và những kỹ năng cần thiết phải chuẩn bị trước khi tốt nghiệp v.v.. để hỗ trợ sinh viên về việc học tập, định hướng nghề nghiệp và tìm kiểm việc làm.

+  Tổ chức các cuộc họp mặt định kỳ thường niên  của CSV.

+  Tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng tại Trường nhằm kêu gọi sự trở lại tham gia của các CSV

3. Danh sách các thành viên Ban liên lạc CSV 

Danh sách Ban liên lạc CSV :

1

2

3

4

 

 

 

Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban:

1)  Trưởng ban: Phụ trách chung các hoạt động của Ban liên lạc CSV .

2)  Phó trưởng ban: Phụ trách công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công.

3) Các thành viên trong Ban liên lạc sẽ đảm nhiệm các công việc theo sự phân công của Trưởng ban theo các nhiệm vụ đã đặt ra như:

a) Phụ trách mảng thông tin: Phụ trách về việc thu thập, lưu trữ và cập nhật thông tin dữ liệu về cựu sinh viên và NTD, phụ trách cập nhật thông tin trên chuyên mục dành cho cựu sinh viên trên Website của Trường.

b) Tổ chức các sự kiện: Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa và các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

c) Quyên góp để xây dựng nguồn tài chính:  vận động CSV xây dựng Quỹ học bổng nhằm tạo nguồn tài trợ cho những sinh viên hoặc học viên gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính v.v..

4.  Kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc CSV trong năm học 2017 – 2018

(đang cập nhật)