Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

HMU Alumni là nơi duy trì kết nối giữa HMU và các cựu sinh viên của nhà trường. HMU Alumni cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho các cựu sinh viên để kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của HMU cũ cũng như để mọi người tìm thấy những cơ hội hợp tác, trao đổi, chia sẻ,….
Cộng đồng HMU Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên trường Đại học Y Hà Nội (tất cả hệ, bậc, từ các đơn vị sáp nhập trong quá khứ), với phương châm hoạt động:

  1. Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Y Hà Nội;

  2. Thành viên tham gia có thêm cơ hội thể hiện đam mê của cá nhân, gồm có: cơ hội mở rộng đối tác, cơ hội việc làm, cơ hội chia sẽ với mọi người, tham gia công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội,… các hoạt động theo sở thích cá nhân;

  3. Đóng góp cho sự phát triển của HMU;

Ai sẽ là thành viên của HMU Alumni?: Tất cả các sinh viên từng tốt nghiệp (bác sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Răng Hàm Mặt).