Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Khi là cựu sinh viên của Nhà trường, bạn được quyền khai thác và truy cập cũng như cập nhật tài nguyên số vào kho dữ liệu tài nguyên số của Nhà trường tại địa https://thuvienykhoa.edu.vn

Truy cập tài nguyên số là cơ sở dữ liệu tổng hợp các tài liệu chuyên ngành bao gồm các sách báo, các bài giảng điện tử/ khóa học điện tử, tạp chí,  hình ảnh, video, .v.v. Đây sẽ là nơi để cán bộ, sinh viên, học viện ngành y dược tập trung khai thác và tra cứu trực tuyến phục vụ cho việc học tập,  nghiên cứu và công tác chuyên môn. Với số lượng tài nguyên đa dạng, cơ cở dữ liệu chuyên ngành đồ sộ, được cập nhật một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời đây sẽ là kênh cung cấp kiến thức quan trọng cho việc chuyên môn  trong ngành y tế.