Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Chương trình Sinh Viên khởi nghiệp với thương mại điện tử 2017

06/06/2017 Internet và sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh học… sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi toàn diện cách thức sản xuất, kinh doan và cách sống trên toàn thế giới, tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu lao động tương lai. Tại đó những công việc mới liên quan đến internet , công nghệ sẽ phát triển, và ngược lại ngững ngành nghề lao động truyền thống ít hoặc không ứng dụng công nghệ sẽ thu hẹp.

Để bắt kịp và tận dụng với xu hướng cần có sự chuẩn bị ngay từ hôm nay. Tại Việt Nam những năm gần đây cùng với sự phát triển của internet , thương mại điện tử( TMĐT) tại Việt namđã có những bước phát triển mạnh mẽ. TMĐT chính là những bước đầu để Việt Nam tiếp cận với Cách mạng 4.0 hiệu quả hơn.

Để triển khai TMĐT Thành công, ngoài những yếu tố về công nghệ , vốn…nguồn nhân lực là một vấn đề vô cùng quan trọng. Hiện nay Việt Nam có lợi thế về nguồn  nhân lực trẻ, có tri thức, nhưng đang thiếu nhiều yếu tố như công cụ, kỹ năng và cơ hội để mạnh mẽ chuyển sang nền kinh tế 4.0

Chương trình “ Sinh viên khởi nghiệp với TMĐT”

Được Hiệp Hội thương mại điện tử Việt Nam tổ chức với mong muốn là bước nền tảng để cung cấp cho sinh viên các trường đại học đầy đủ các công cụ, kỹ năng, nguồn lực, cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và trở thành lực lượng lao động cho nền kinh tế 4.0 đồng thời giải quyết tốt những vấn đề về chất lượng đào tạo và lượng sinh viên thất nghiệp hiện nay.

Các tin khác