Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Chia sẻ

Truy cập tài nguyên số (06-06-2017)

Truy cập tài nguyên số

Gương mặt xuất sắc năm 2016 của sinh viên Đại học Y Hà Nội (06-06-2017)

Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức cuộc thi: “Sinh viên của năm 2016”. Đây là chương trình thường niên của trường tổ chức tới năm nay là năm thứ 6. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú cho những thầy thuốc tương lai.

Thư mời tài trợ (06-06-2017)

Thư mời tài trợ