Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Tin tức

Chương trình Sinh Viên khởi nghiệp với thương mại điện tử 2017 (06-06-2017)

Internet và sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh học… sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi toàn diện cách thức sản xuất, kinh doan và cách sống trên toàn thế giới, tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu lao động tương lai. Tại đó những công việc mới liên quan đến internet , công nghệ sẽ phát triển, và ngược lại ngững ngành nghề lao động truyền thống ít hoặc không ứng dụng công nghệ sẽ thu hẹp.

Gương mặt xuất sắc năm 2016 của sinh viên Đại học Y Hà Nội (06-06-2017)

Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức cuộc thi: “Sinh viên của năm 2016”. Đây là chương trình thường niên của trường tổ chức tới năm nay là năm thứ 6. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú cho những thầy thuốc tương lai.