Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Gương sáng cựu sinh viên

Gương sáng cựu sinh viên - TS.BS Bùi Văn Giang (02-11-2017)

TS.BS Bùi Văn Giang

Gương sáng cựu sinh viên - PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn (06-06-2017)

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn

Gương sáng cựu sinh viên - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (06-06-2017)

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu